No.71, St.370, 19E, St.380 BKK I, Phnom Penh.
Tel: 023 987 989 / 023 996 623 / 023 996 624
Website: www.psis.edu.kh  Email: Info@psis.edu.kh