សម្រាប់ព័ត៌មានន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖
🏨សាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិ – សាខាទី២ (ទួលគោក) – Paññāsāstra International School – Second Campus (Tuol Kork)
អាសយដ្ឋាន៖ : ផ្លូវ ៦០៨ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
📱ទូរសព្ទលេខ៖(៨៥៥) ០៦៩ ៧៩៩ ៣៣៦ / ០៧៧ ២៨២ ៣៣៦
🙏Telegram https://t.me/PsisTK

🏨សាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិ – សាខាទី៣ (ទួលទំពូង) – Paññāsāstra International School – Third Campus (Tuol Tumpoung)
អាសយដ្ឋាន៖  ផ្ទះលេខ42 ,ផ្លូវ432 សង្កាត់ទួលទំពូង1 ខណ្ឌចំការមន
📱ទូរសព្ទលេខ៖( ៨៥៥) ០៨៥ ៨៥៥០២១ / ០៩៣ ៩៧៧ ៤៣៨
🙏Telegram t.me/psis_ttp

🏨សាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិ – សាខាទី៧ (ច្បារអំពៅ) – Paññāsāstra International School – Seventh Campus (Chbar Ampeov)
អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ៥៦ ផ្លូវជាតិលេខ១ សង្កាត់ច្បារអំពៅទី១ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
📱ទូរសព្ទលេខ៖ (៨៥៥) ៧០ ៥៣៣ ៣៨៧ / ០៧៧ ៥៣៣ ៣៨៧

🙏Telegram https://t.me/PSIS07

🏨សាលាបញ្ញាសាស្រ្តអន្តរជាតិ -សាខាទី៨ (ឬស្សីកែវ)
អាសយដ្ឋាន៖  អគារលេខ៦៨-៧០  ផ្លូវលេខ៥៩៨ សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ៦ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
📱ទូរសព្ទលេខ៖ (៨៥៥) ៦១ ៥៣៣ ៣៨៧/០៨៧ ៥៣៣ ៣៨៧
Telegram :https://t.me/PSISRSK

🏫សាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិ – សាខាទី៩ (ផ្លូវជាតិលេខ៣)
Paññāsāstra International School – Ninth Campus (No.3)”
អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ៨ ផ្លូវលេខជាតិលេខ សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
📱ទូរសព្ទលេខ៖ ( ៨៥៥) ៨៥ ៣៣៣ ៨៧៦ /០៩៣ ៥៣៣ ៣៨៧

🏫 សាលាបញ្ញាសាស្រ្តអន្តរជាតិ សាខាបាត់ដំបង
Pannasastra International School -Battambang Branch
អាសយដ្ឋាន៖  ផ្លូវ ២០៧ ភូមិរំចេក ៤ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
📱ទូរស័ព្ទលេខ៖(៨៥៥)០៥៣ ៦៣ ៨៨៨ ២០ / ០៩២ ៣៣ ១៤ ៥១ / ០៨៧ ៦៣ ៦៦៦ ២
Telegram:https://t.me/pannasastra_international_school

សាលាបញ្ញាសាស្រ្តអន្តរជាតិ~សាខាក្រុងតាខ្មៅ

Paññāsāstra International School-Takhmau Campus

📍សាខាក្រុងតាខ្មៅ៖ 

អាស័យដ្ឋាន៖ អគារលេខ C1.1470 ផ្លូវ ១១៣ កែងផ្លូវ ២១ ភូមិព្រែកសំរោង សង្កាត់តាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល (ក្បែរផ្សារកាច់ជ្រុង)
Address: C1.1470, St. 113 Corner St. 21, Prek Samroung Village, Sangkat Takhmau, Takhmau Town, Kandal Province
Phone: (855) 81 989 577 / (855) 81 852 182 / (855) 16 600 805
Email: info-takhmau@puc.edu.kh
Website: https://web.facebook.com/PUCTakhmau/
FB Page: PSIS.TakhmauCampus
🌏 Google Map: https://maps.app.goo.gl/tFzeuYaBeVyC3qAs6?g_st=ic